VILKÅR OG BETINGELSER

Hjemmesiden www.docfinder.co.uk ejes af selskabet DOCFINDER GMBH, der er beliggende i Hietzinger Hauptstraße 50, 1130 Wien, Østrig. Adgang til denne hjemmeside (www.docfinder.co.uk) og brug af tjenesterne på den er underlagt disse vilkår og betingelser. Når du bruger denne hjemmeside, accepterer du alle vilkår og betingelser uden nogen undtagelser eller forbehold. Oplysningerne på hjemmesiden www.docfinder.co.uk er kun en ikke-bindende support. De udgør ikke en diagnose eller anbefaling af en behandling og erstatter ikke kontakt mellem en bruger på vores hjemmeside og hans eller hendes læge. DOCFINDER er et registreret varemærke. Alle andre varemærker, logoer, billeder eller videoer, der vises på hjemmesiden www.docfinder.co.uk, tilhører DOCFINDER GMBH eller tredjepart.

ERKLÆRING OM RETTIGHEDER

Alt indhold på denne hjemmeside ejes af DOCFINDER GMBH eller deres respektive serviceudbydere. Det er beskyttet af nationale og internationale love, der beskytter patenter og intellektuel ejendomsret. Denne beskyttelse omfatter montage, produktion, design, konfiguration, software, tekst, grafik, logoer, ikoner, billeder, videoer og lydfunktioner etc. Som bruger af denne hjemmeside accepterer du at overholde disse rettigheder, og som følge heraf vil du hverken kopiere indholdet af hjemmesiden, gengive, ændre, overføre, distribuere, offentliggøre eller vise det. Derudover afstår du fra enhver handling, der kan påvirke de rettigheder, DOCFINDER GMBH eller de andre tjenesteudbydere har, især deres intellektuelle ejendomsrettigheder på denne hjemmeside.

ANSVARSFRASKRIVELSE

DOCFINDER GMBHs hjemmeside bliver løbende udvidet, forbedret og rettet. DOCFINDER GMBH bestræber sig på at sikre pålidelig drift og på kun at give den nødvendige information på denne hjemmeside. Det er dog muligt, at hjemmesiden kan indeholde unøjagtigheder eller tekniske fejl, der kan gøre det vanskeligt eller umuligt at drive hjemmesiden på kort sigt. Driften af hjemmesiden er frivillig og kan til enhver tid blive afbrudt eller stoppet. DOCFINDER GMBH kan derfor ikke implicit eller eksplicit garantere driften af hjemmesiden eller dens indhold, information, software, materialer eller produkter. DOCFINDER GMBH påtager sig intet ansvar for brugen af denne hjemmeside og dens indhold. DOCFINDER GMBH er ikke ansvarlig for nøjagtigheden, fuldstændigheden og/eller rigtigheden af de data eller oplysninger, der findes på denne hjemmeside. Det er udelukket, at DOCFINDER GMBH kan gøres ansvarlig for indholdet på hjemmesiden.

ÆNDRING AF BETINGELSER

DOCFINDER GMBH forbeholder sig ret til at ændre disse betingelser til enhver tid. Når du bruger hjemmesiden, efter at vilkår og betingelser er blevet ændret, accepterer du ændringen.

GÆLDENDE LOVGIVNING OG JURISDIKTION

Disse vilkår og betingelser er underlagt østrigsk ret. Du accepterer, at den ansvarlige domstols eksklusive kompetence ligger hos hovedkvarteret for DOCFINDER GMBH (1130 Wien, Østrig) for alle tvister i forbindelse med brug af hjemmesiden eller fortolkningen, overholdelsen eller overtrædelsen af disse vilkår og betingelser og deres konsekvenser.

BETINGELSERNES RETSGYLDIGHED

Betingelserne og vilkårene er en integreret del af denne hjemmeside. Hvis dele af denne tekst ikke eller ikke længere overholder gældende love, vil det ikke påvirke gyldigheden af indholdet af de resterende dele af dette dokument. Betingelserne og vilkårene er en integreret del af denne hjemmeside. Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ineffektiv eller umulig at håndhæve, skal den bestemmelse, der er ineffektiv eller umulig at håndhæve, erstattes af den bestemmelse, der kommer tættest på formålet med den oprindelige bestemmelse, og som er effektiv og kan håndhæves. Den resterende del af vilkårene og betingelserne forbliver upåvirkede og effektive.